Islandsresa

Vulkaner

En vulkan är då het magna, smält berg, tränger upp från jordens inre till ytan. Då magman når ytan kallas den lava.

Det finns två huvudkategorier av vulkaner, sköldvulkaner och stratovulkaner.

Om lavan är lättflytande så flyter lavan kring utloppskanalens mynning, kratern, och bygger upp en flack kägla, en sköldvulkan. På resan såg vi i diset vulkanen Skjaldbreiður som betyder just "bred sköld". Hawaiis öar är uppbyggda helt av sköldvulkaner.

Om lavan stelnar i vulkanröret på väg upp till jordytan byggs ett stort tryck upp och resulterar i ett häftigt vulkanutbrott. Delar av stelnad lava, trögflytande magma, tefra och lavabomber bygger runt vulkanöppningen en brant kägla, en stratovulkan. Hekla är av denna typ och hade ett kraftigt utbrott senast 2000.

Vänstra bilden del av Skjaldbreiður vid horisonten i diset, högra bilden Hekla från luften.

Ibland kan ytterligare mynningar öppnas vid sidan av huvudöppningen i en stratovulkan. Där bildas koner av tefra, cinder cones, till storleken mindre än huvudkratern.

Vulkanen Stútur är en cinder cone.

Eftersom vulkaner ofta bildas längs sprickor i jordskorpan tränger lava ibland fram i en sammanhängade spricka och bildar en sprickvulkan.

Ett vulkanutbrott från en stratovulkan har ett våldsamt förlopp. Förutom lavabomber, tefra, lava och aska som kan spridas vida omkring förekommer även ett fenomen som kallas pyroklastiskt flöde. Det är då heta gaser plötsligt väller ut från kratern, ofta innan lavan. Dessa mycket heta gaser sprids mycket snabbt och förbränner allt i sin väg.