Islandsresa

Termalområden och heta källor

Inom den aktiva vulkanzonen på Island, det vill säga där den nordamerikanska och den eurasiska kontinentalplattan möts, finns områden med heta källor. Det mest kända fenomentet är geysrar där hett vatten sprutar upp ur marken med jämna mellanrum. För att en geysir ska uppstå krävs speciella geologiska förutsättningar. Ett system av "rör" måste bildas under markytan där en reservoar kan hålla vattnet medan det värms upp. Trycket och värmen kan bara byggas upp till en viss gräns, sedan börjar vattnet koka och det mycket varma vattnet sprutar upp ur marken. Finns inte det speciella "rörsystem" som krävs för en geysir så kan varmt vatten nå jordytan och bilda heta källor.

Den mest kända geysirn på Island heter just Geysir och har fått ge namn åt fenomentet.

Hett vatten kan innehålla giftiga och illaluktande svavelföreningar.

Här är spillvatten från ett kraftverk som återanvänds som badvatten i Bláa Lónið ( Blå Lagunen ).