Islandsresa

Olika typer av vulkaniska utbrottsprodukter

Lava är smält berg som tränger upp från jordens inre.

Det finns tre olika huvudtyper av lava; pahoe-hoe-lava, a-a-lava ( de internationella benämningarna är på hawaiiska ) samt pillow-lava (engelska). De olika typerna beror på den kemiska sammansättningen av det smälta berget samt av miljön där lavan bildas och stelnar.

Pahoe-hoe-lava ( replava på svenska ). Är en basaltlava med trådig och glasartad yta. Ytformerna uppstår när den mycket lättflytande lavan stelnar.

A-a-lava ( blocklava på svenska ). Bildas vid lägre temperaturer än pahoe-hoe-lava och finns då ofta på längre avstånd från kratern. Den är i glödande tillstånd gasrik och trögflytande och bildar vassa, kantiga block. ( På bilden ovan är den delvis övervuxen av ragglav )

Pillow-lava ( kuddlava på svenska ). Bildas då smält lava hasigt avkyls i vatten, till exempel på halvsbottnen eller under is. ( På bilden har en del "kuddarna" spruckit upp )

Tefra är glödande lava som kastas upp i luften för att sedan falla mer på marken och kallas just tefra. Beroende på bland annat storlek kan det vara lavabomber, pimpsten eller vulkanisk aska.

Lavabomber är stora klumpar med lava som ofta har en rundad form. Här är en inbäddad i hyaloclastit.

Pimpsten är en typ av tefra. Den ser nästan ut som tvättsvamp och kan på grund av sina hålrum, som är rester efter gasblåsor, flyta på vattnet. Exporteras från Island. På bilden även svarta lager av aska.

Vulkanisk aska är den mest finkorninga tefran. Beroende på den kemiska sammansättningen kan den variera mellan svart, röd och gul. Här gräver Gunnar i aska och pimpsten från Heklas utbrott 2000.

Lava heter "Hraun" på isländska.