Islandsresa

Jordskalv eller jordbävning

Jordskalv uppstår då de spänningar som byggs upp på grund av de tektoniska plattornas rörelse, utlöses. De kan även bli jordskalv vid vulkanutbrott.

På Island sker många jordskalv varje dygn, men det är för det mesta små skalv som människor inte känner av. Med inte så alltid jämna mellanrum sker dock större skalv som kan förstöra bygnader och vägar.

Registreringen som görs av jordskalv presenteras på www.vedur.is tillsammans med dagens väderutsikt. De flesta dagar syns enstaka registreringar, framför allt i sprickområderna som är geologiskt aktiva men enstaka dagar kan hela kartan vara "fullklottrad" med många gröna stjärnor som markerar skalv över 3 på Richterskalan.

Dagen jag skrev denna sida såg ut så här med enstaka registreringar av skalv.

Vänstra figuren är tagen från http://en.vedur.is/about-imo/news/2008/nr/1305 och visar sydvästra Island 29:e maj 2008 då många relativt stora skalv registrerats. Jämför till höger 15:e november 2008 som jag bedömmer vara en vanlig dag.