Islandsresa

Jöklar

En jökel eller glaciär ( isländska Jökull ) uppstår då tilllförseln av snö och is i ett område överstiger det som smälter bort. Isen som bildas kan av sin egen tyngd komma i rörelse om underlaget sluttar och då kan till exempel dalglaciärer bildas. Hastigheten på denna rörelse är inte stor men på grund av isens mäktighet påverkar den landskapet mycket.

Då man tittar på en jökel så ser man verkligen den "rinnande" formen

Ibland finns en nunatak, det vill säga ett berg som sticker upp ur isen. Framför en dalglaciär på Island bildas ofta en sjö av smältvatten.

Ibland kan en dalglaciär "dra sig tillbaka". Detta innebär inte att den "rinnande" rörelsen går i motsatt riktning utan att avsmältningen av isen är större än vad som tillförs. Det ser då ut som om kanten på glaciären rör sig bakåt. I sådana områden lämnar isen efter sig de stenar och grus som den tagit med sig på vägen och från området där den först bildades. Då bildas moränryggar framför glaciären och man kan också se flyttblock. Kanten på dalglaciären är ofta inte vit utan medtransporterade stenar och grus gör glaciären grå eller svart.

På Island finns termisk aktivitet och vulkaner under jöklar och detta kan generera jökellopp. Detta fenomen uppstår då vatten smälts från isen och samlar sig under ismassorna. Till slut, då tillräckligt stor mängd vatten samlats, brister isen som dämt upp vattnet och på mycket kort tid rinner stora mängder vatten fram. Detta vatten tar med sig stenar, grus och bitar av isen och en sandur, eller "outwash plain", bildas.